SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

İŞE ALIM SÜRECİ

IC Holding ve Grup Şirketlerinin hedeflerinden, ilkelerinden ve değerlerinden yola çıkarak, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için işe alım süreçlerimiz standardize edilmiştir.

İşe alım süreçlerimizin öncelikli kriteri yetkinliklerimizdir. Yetkinliklerimiz kendi içerisinde Kurumsal Yetkinlikler ve Yönetsel Yetkinlikler olmak üzere ikiye ayrılır. Tüm adaylarımızdan Kurumsal Yetkinliklere sahip olması beklenirken, yönetsel fonksiyonu olan bir pozisyon için değerlendirilen adayımızdan hem Kurumsal hem de Yönetsel Yetkinliklere sahip olması beklenir. ​

Kurumsal Yetkinlikler:

 • Başarma Arzusu
 • Süreç Verimliliği
 • Ekip Çalışması/ İşbirliği
 • Değişime Açıklık/ Sürekli Gelişim
 • Problem Çözme ve Sonuçlandırma

Yönetsel Yetkinlikler:

 • Stratejik Düşünme
 • Liderlik ve Ekibini Geliştirme (Koçluk)
 • Yenilikçi (İnovatif) Düşünme
 • Hedef Odaklılık
 • Etkin Karar Alma

İşe alım metodolojisinde, yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Kişilik Envanteri
 • İngilizce Seviye Tespit Sınavı
 • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları - Adaylarımızın yetkinlikleri, kendilerine verilen vaka çalışmaları üzerinde gerçekleştirdikleri grup çalışmasına ve bireysel egzersizlere göre değerlendirilir.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili şirketlerimiz tarafından iş teklifi sunulur ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar.

İşe başlayan adayımızı, görevini yerine getirmesi için gerekli olan tüm ihtiyaçları temin edilmiş bir şekilde oryantasyon programımız ile karşılarız.