SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

ÜCRET YÖNETİMİ

IC Holding ve Grup Şirketleri Ücret Yönetim Sistemi; iş kademeleri, ücret piyasası, ücret politikası ve performans parametrelerinden oluşmaktadır. Amaç, adil ve rekabetçi ücret politikaları ve yüksek performans standartları ile başarıyı ödüllendirmek ve sürdürülebilir kılmaktır.

Ücret yönetim sistemine temel oluşturan iş kademeleri, yapılan iş değerlendirmeleri neticesinde belirlenmektedir. Ücret Yönetimi’nde unvan ve kişiden bağımsız, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

İş değerlendirme sürecinde, tüm işlerin, kurum hedeflerine ulaşılmasındaki katkısını ölçen ve sorumluluk seviyelerine göre sıralanmasını sağlayan uluslararası profesyonel bir sistem kullanılmaktadır.